Nodhuset, Norrköping

Nodhuset i Norrköping

En modern lösning med vård, kommersiella ytor och boende i samma byggnad.

Sandbyhov i Norrköping fortsätter utvecklingen mot en ny modern stadsdel med nya lokaler för samhällsservice innefattande vårdcentral, folktandvård, barnavårdscentral, apotek mm i kombination med hyresrätter. Nodhuset som den nya byggnaden heter kommer att ha en yta på 9 000 m² fördelat på 10 våningar och garage.

Balck & Hjelmgrens uppdrag omfattar helhetslösning av plåtarbeten samt tätskiktsentreprenaden. NCC Sverige var beställare.

Projektfakta

  • Plåtentreprenad
  • Tätskiktsentreprenad
  • Beställare NCC Sverige