Om Balck & Hjelmgrens

Stolta hantverkare

Som hantverkare känner vi en stolthet över vad vi skapar. Vi arbetar med våra händer och formar plåt och andra material utefter våra kunders behov. Yrkesstolthet är något som våra medarbetare känner i ryggraden och med kvalitet och ansvar som ledord genomför vi våra projekt med passion. Det är viktigt att material håller rätt standard när vi gör smidesarbeten eller lägger tak. Utan vår stolthet och vårt kunnande skulle vi vara som vilka som helst. Men vi är Balck & Hjelmgrens – experter på plåt och smide.


Hög kundnöjdhet

Vi ser det som en självklarhet att våra kunder ska vara de nöjdaste i branschen. Inför varje projekt säkerställs projektspecifikation, förväntningar och kvalitet så att resultatet blir så bra som möjligt. Det är viktigt att ha ett gott bemötande och att vara lyhörd inför kundens behov och utmaningar. Detta tar vi tillvara på och ser till så att alla medarbetare arbetar på ett serviceorienterat sätt.

Stolta hantverkare

Kvalitet och ansvar

Vårt arbete är vår stolthet och det är viktigt för oss att göra rätt i alla situationer. Vi genomför våra projekt med kvalitet och ansvar i alla led.

Vår bakgrund

Balck & Hjelmgrens är grundat av Klas Balck och Mattias Larsson. Klas och Mattias hade två separata bolag och valde för 8 år sedan att gå ihop. Efter det har bolaget växt från fem anställda till ca fyrtio och kunderna har varit väldigt nöjda med Balck & Hjelmgrens service och expertis. Nu tar vi nästa steg på tillväxtresan och blir en del av Teqt Group.

Vi arbetar enligt dessa garantier och certifieringar

Miljöpolicy

  • Välja miljöanpassade material, produkter, kemikalier och förbrukningsmaterial
  • Minimera och ta hand om våra restprodukter och vårt avfall på ett miljöanpassat sätt
  • Ständigt minska utsläpp från våra fordon.
  • Öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor
  • Identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet

Vi är en del av Teqt

Teqt är en grupp med entreprenörer specialiserade på tak. Det kompletta erbjudandet består av plåt- och tätskiktsentreprenad inom renovering, service, nybyggnation, plåtarbeten, tätskikt samt smide. Gruppen har gedigen kunskap och lång erfarenhet av branschen.