Kv. Verkstan. Linköping

Ebbepark, Kv. Verkstan, Linköping

Det här projektet löpte under två års tid. Balck & Hjelmgrens hade plåt- och tätskiktsentreprenaden samt sedum. Dessutom klädde vi hela fasaderna i plåt.