Söderporten

Nybyggnation av skola 3000 kvm, om- och tillbyggnad av matsal.

Norrköpings kommun investerar för framtiden i Hageby och bygger till på Söderporten. Balck & Hjelmgrens fick äran att utföra hela smidesentreprenaden samt plåtentreprenaden i projektet. Vår Beställare var Melanders Bygg

Projektfakta

  • Nybyggnation
  • Beställare Melanders Bygg